DentCoach verwerkt privacygevoelige gegevens. De veiligheid van uw gegevens is voor ons van groot belang. Daarom willen wij zorgvuldig deze verwerken en beveiligen. Hierbij houden wij ons aan de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Uw gegevens worden door DentCoach beheerd en wij zijn verantwoordelijk voor de bescherming van uw gegevens. In principe zullen we u eerst toestemming vragen om uw persoonsgegevens te verwerken.Wij zullen de verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor opleidingsdoeleinden.

Welke gegevens verwerken we van u?

Wanneer u zich aanmeldt voor een training, coaching en of opleiding vragen wij u om verschillende persoonsgegevens. Zie het overzicht hieronder:

• NAW-gegevens
• Geboortedatum
• Geslacht
• Telefoonnummers
• E-mailadressen
• Betaalgegevens
• Gebruikersnaam tbv digitale leeromgeving
• Gevolgde opleidingen

Wanneer u jonger bent dan zestien mogen we pas gegevens van u verwerken als u toestemming hebt van ouders of vertegenwoordigers.

Waar slaan we uw gegevens op?

Binnen ons cursusprogramma en onze website maken wij gebruik van WordPress. WordPress is een wereldwijd bekend content management systeem waarmee we alle content en data op onze website en binnen het cursusplatform kunnen beheren. Voor het verzenden van nieuwsbrieven maken wij gebruik van Mailchimp. Binnen onze website worden alleen persoonsgegevens gevraagd bij het aanmelden voor onze nieuwsbrief, bij het aanmelden voor een van onze cursussen en bij het stellen van een vraag. Bij aanmelding worden er gegevens van de praktijk en de deelnemer opgeslagen binnen het cursusplatform.

Wie heeft toegang tot uw gegevens?

Uw gegevens zijn beschikbaar binnen DentCoach om uw gegevens te verwerken en te registeren wanneer u zich voor een training,coaching en of opleiding heeft aangemeld. De gegevens worden gebruikt zodat we u kunnen voorzien van onze diensten. Persoonsgegevens die we doorsturen aan derden, mogen alleen gebruikt worden om u te voorzien van de bovengenoemde diensten. Dat leggen wij ook vast in de samenwerkingsovereenkomsten die wij met derden aangaan.

Waarom gebruiken we uw gegevens?

We gebruiken u gegevens om aan u de relevante training, coaching en of opleidings informatie te versturen, informatie omtrent aanbiedingen. Dit baseren we op de inschrijving. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.
Als laatste gebruiken we uw gegevens ter bescherming van uw en onze belangen, bijvoorbeeld
voor schadepreventie door ervoor te zorgen dat de algemene voorwaarden worden nageleefd en om misbruik van onze diensten op te sporen en te voorkomen. We gebruiken uw persoonsgegevens ook om veiligheidsredenen.

Bewaren en beveiligen van uw gegevens

• We bewaren uw gegevens zolang u een actieve deelnemer bent, er een open geschil is of zolang als wij wettelijk verplicht zijn
• In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website kunnen wij verplicht zijn om persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten te overhandigen.
• De toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord.
• Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert.
• Om uw gegevens te verzamelen zullen wij ons bij het bewaren van uw persoonsgegevens laten leiden door de wettelijks vereisten.
• Kloppen u gegevens niet dan heeft u het recht om ons te vragen deze te corrigeren. Zodat wij u nog beter van dienst kunnen zijn.

Toegang digitale leeromgeving

Met onze digitale leeromgeving kunt u toegang krijgen tot een beheeromgeving waar u zelf zaken kunt instellen, opgeven en wijzigen.

Reclame

Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten:
• Per post
• Per e-mail
• Via social media
• Per (mobiele)telefoon

Contactformulier en nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief aan personen die mogelijk baat hebben bij onze diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Daarvoor gebruik u de instructies onderaan onze nieuwsbrief. Voor zover uw e-mailadres nog niet voor de datum van deze privacyverklaring op onze emaillist voorkwam, zullen we u slechts met uw expliciete toestemming toe voegen aan de lijst van e-mailabonnees.

Gebruikmaking van Cookies

Binnen de Dentcoach website worden alleen cookies gebruikt om de functionaliteiten van de site te vergemakkelijken. Bijvoorbeeld voor het tijdelijk onthouden van gegevens die bij een aanmelding worden ingevoerd zodat u ze niet nogmaals hoeft in te voeren wanneer u een fout gemaakt heeft. Binnen het cursusplatform worden cookies gebruikt om de deelnemer te kunnen laten inloggen en de inloggegevens te onthouden zodat de gebruiker niet bij elke klik opnieuw hoeft in te loggen. Verder worden cookies gebruikt om functionaliteiten binnen de site goed te laten functioneren.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.
Van belangrijke wijziging zullen wij u op de hoogte brengen. De laatste versie van de privacyverklaring is altijd op de website beschikbaar.

Onze gegevens zijn:

DentCoach Training & Coaching
Helmkruid 2
3824 NV Amersfoort
Tel: 06-42223639
info@dentCoach.nl
KvK 53779444