Inschrijven nieuwsbrief

Wij delen je persoonsgegevens niet met derden. Lees onze Privacyverklaring.

Training Register Preventieassistent

Door het uitvoeren van een preventie behandeling laat jij je kwaliteit zien als preventie assistent. DentCoach beoordeelt of dit voldoende is om ingeschreven te worden in het register. De uitslag positief/negatief krijg je direct te horen in een evaluatie gesprek. Bij een positieve uitlag krijg je het diploma van Dentcoach waarmee je ingeschreven wordt in het register preventie assistenten. Dentcoach verzorgt jouw inschrijving.
Wanneer blijkt dat je de gestelde leerdoelen niet voldoende hebt behaald zal een persoonlijk advies opgesteld worden waar jij met je praktijkbegeleider nog extra aan gaan werken. Er wordt een nieuwe afspraak ingepland waarbij je opnieuw een preventie behandeling of een gedeelte daarvan gaat uitvoeren. Opnieuw wordt beoordeeld of je nu wel aan de eisen voldoet die gesteld worden.

Doel:

Jouw kennis en vaardigheden te upgraden naar het niveau waaraan een preventie assistent moet voldoen volgens de gestelde leerdoelen van het register preventieassistenten.

Het is ook mogelijk deze training incompany te volgen.

Doelgroep:

Deze training is voor preventie assistenten die bij een niet erkende cursus aanbieder de cursus preventieassistent hebben gevolgd en daardoor niet ingeschreven kunnen worden in het register preventieassistenten.

Leerdoelen: De preventieassistent mag onder begeleiding en in opdracht van de tandarts preventieve taken uitvoeren bij patiënten waarbij een DPSI categorie A is vastgesteld. Na het  afronden van de opleiding tot preventie assistent beschikt de deelnemer over de volgende kennis en vaardigheden:

Kennis:

 • Beheersing van de Nederlandse taal
 • Beroepen Individuele Gezondheidszorg BIG
 • Richtlijnen Infectie Preventie RIP
 • Anatomie Weke delen, harde weefsels slijmvliezen
 • Mondziekten gingivitis parodontitis
 • Ergonomie
 • Te hanteren instrumentarium
 • Prikaccidenten

Vaardigheden:

 • Afnemen medische deelanamnese EMRRA
 • Extra- en intra oraal Mondonderzoek
 • PPS-screening
 • BEWE-score (erosie check)
 • Plaque kleurtest
 • Opstellen inventariseren behandelplan
 • Voedingsadvies omtrent cariës en erosie
 • Mondhygiëne-instructie dmv voorlichtings materialen
 • Verwijderen van tandplaque en/of supragingivaal tandsteen met:
 • – Ultrasone apparatuur
  – Handinstrumenten scalers H6/H7, S204s(d)
  – Polijsten van gebitselementen
  – Appliceren van lokale fluoride

Professionele houding:

 • Professionele communicatie
 • Handelt uitsluitend in opdracht van tandarts/mondhygiënist
 • Legt doelmatig de bevindingen vast in het patiëntendossier
 • Behandelt uitsluitend patiënten met DPSI A categorie

Mee te nemen door de deelnemer:

 • 2 sets instrumentarium:
  • Pincet
  • 2 Spiegels
  • Pocketsonde
  • Scalers H6/H7
  • S204s(d)
 • Praktijk kleding.

Brochure Opleiding Preventie assistent afbeelding

“DentCoach brengt de mondzorg professional
op een hoger niveau”. Download de DentCoach brochure.

Direct downloaden >>