Trainingsdata:

Basistraining röntgen

In deze basis training röntgen leert de ervaren tandartsassistent om op een verantwoorde wijze en onder begeleiding en verantwoordelijkheid van de tandarts röntgenfoto’s te maken en te ontwikkelen. In deze basistraining zijn een theoretisch én praktische gedeelte vereist. 

Met ingang van 2018 moeten alle tandartsassistenten die röntgenfoto’s maken, een externe basistraining röntgen hebben gevolgd zodat zij voldoen aan het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Bbs). 

Als bewijs voor bekwaamheid dient de tandartsassistent aan te tonen dat een degelijke scholing op het gebied van röntgenopname techniek is gevolgd welke vastgelegd wordt in het KEW-dossier.  

Met dit certificaat kan worden aangetoond dat de assistent voldoet aan de scholingseis die door het Bbs wordt gesteld. 

NB: Als de assistente een mbo-opleiding tandartsassistente (met radiologische opnametechnieken in het curriculum) heeft gevolgd is verdere opleiding tot de basistraining niet noodzakelijk.  Na het volgen van de basistraining röntgen kunnen Mondhygiënisten en tandartsassistenten die opnamen maken elke vijf jaar bij- en nascholing update röntgen volgen.  

DentCoach verzorgt deze bijscholing in samenwerking met gecertificeerde docenten. De docent is in het bezit van het diploma Stralingsdeskundige niveau 5A/M.

Programma:

De inhoud van de training bestaat uit kennis en praktijkvaardigheden: 

Kennis omtrent: 

 • Eigenschappen van straling. 
 • Gevaren van straling. 
 • Bescherming tegen straling. 
 • Stralingshygiëne in de praktijk.
 • Basale anatomie en röntgenanatomie. 
 • Herkennen van fouten in opname en filmverwerking. 
 • De kennis wordt aan het eind van de theorie schriftelijk getoetst.

Praktijkvaardigheden: 

 • Gebruik van instel apparatuur
 • Plaatsen van film of sensor m.b.v. instel apparatuur en richten van röntgentoestel voor  bitewing en solo opnames 
 • Plaatsen en voorbereiden van de patiënt voor een panoramische opname.OPT. 
 • Het bedienen van de apparatuur. Mogelijk met eigen meegebrachte instel apparatuur.
 • Gemaakte opname opslaan in de computer en registreren in het patiëntendossier. 

Doelgroep:

Tandartsassistenten met een niet afgeronde MBO 4 niveau opleiding tandartsassistent.

Kosten: €205,- pp incl BTW

Studiebelasting: 3 uur, en 1 uur voorbereidingstijd.

KRM

© Copyright 2023 - Dentcoach