Trainingsdata:

Online training update Röntgen

Het instellen van röntgenapparatuur en het daadwerkelijk maken van de opname kan in opdracht van de tandarts door een mondhygiënist of tandartsassistent  worden uitgevoerd. Het diagnosticeren en de behandelplanning die voortvloeit uit de diagnose blijft als taak van de tandarts. In de nieuwe Richtlijn Radiologie (juli 2018) wordt beschreven dat een assistent en of mondhygiënist onder meer een externe opleiding radiologie dient te hebben gevolgd.  Deze vindt zijn basis in het in 2018 verschenen Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Bbs).

Bent u tandartsassistent of mondhygiënist dan bent u verplicht eens in de 5 jaar je bij te laten bij en nascholen volgens de richtlijn radiologie om dit te mogen blijven uitvoeren. Hetzelfde geldt overigens voor 2 of 3 jarig opgeleide mondhygiënisten én 4-jarig opgeleide mondhygiënisten die niet meedoen met het experiment tijdelijke zelfstandige bevoegdheid mondhygiënist.

DentCoach verzorgt deze bijscholing in samenwerking met gecertificeerde docenten.

Het programma van de online training update röntgen

Tijdens de online training update röntgen  behandelen we in 2 uur alle onderwerpen die voldoen aan de scholingseis. Het is een interactief programma waarbij de deelnemer niet alleen een presentatie volgt maar ook zelf actief online aan de slag gaat. Er is een interessante kennisquiz. Na het behalen van deze quiz, ontvangt iedere deelnemer van ons een certificaat! Door middel van deze quiz en certificaat voldoet u aan de bij- en nascholingseisen, volgens de huidige richtlijn tandheelkundige radiologie (KNMT).

Doelgroep

Tandartsassistenten met een afgeronde MBO 4 niveau opleiding met in het bezit van het diploma tandartsassistent.

Tandartsassistenten geen diploma tandartsassistent hebben maar wel al de basis training röntgen hebben gevolgd.

Mondhygiënisten die 2 of 3 jarig opgeleid zijn én 4-jarig opgeleide mondhygiënisten die niet meedoen met het experiment tijdelijke zelfstandige bevoegdheid mondhygiënist

Kosten: € 95,- pp inclusief btw

Tijd: 19.00-21.00 uur

Studiebelasting: 2,5 uur. We vragen 30 min aan voorbereidingstijd voor deze training om een huiswerkopdracht uit te werken.

KRM

© Copyright 2023 - Dentcoach